Vi tar betalt för vårt arbete på tre olika sätt:

Per ord
Våra översättningar faktureras per ord. Det är alltid antal ord i målspråket som faktureras. Detta pris varierar beroende på textens svårighetsgrad och omfång. Be gärna om en offert.

Per timme
Priset per timme används för att fakturera omarbetningar av redan utförda översättningar, korrekturläsning samt extra layoutarbete. Be gärna om en offert.

Expressavgift
För extra snabba översättningar tar vi ut en expressavgift. Denna kan vara på antingen 25 %, 50 % eller 100 %, beroende på hur mycket den ursprungliga leveranstiden måste reduceras.

Projekt av normal storlek
En text av genomsnittlig storlek tar ungefär en vecka att översätta (exklusive leveranstid). Större projekt är mer tidskrävande och vi måste alltid se texten innan vi kan bedöma hur lång tid det kommer att ta att översätta den.
Tveka inte att kontakta oss för en bedömning av hur lång tid det kommer att ta att översätta era dokument.

Expressleverans
En text av genomsnittlig storlek kan normalt levereras inom 1-4 arbetsdagar mot en expressavgift. Större uppdrag kan också levereras snabbare mot en avgift, men vi behöver alltid se texten för att kunna bedöma hur lång tid det kommer att ta att översätta den.
Tveka inte att kontakta oss för en bedömning av hur lång tid det kommer att ta att översätta era dokument, samt för en bedömning av expressavgiftens storlek.