Några företag som anlitat Analog Translations:

Invest in France Agency/DATAR,
www.investinfrance.org/NordicCountries/

Avdelning vid Franska Ambassaden i Stockholm med uppgift att hjälpa nordiska företag att etablera produktionsverksamhet i Frankrike. Översättning av dokument till konferenser, tidningsartiklar o.s.v. från svenska till franska.

EU-kommissionen,
översättningstjänsten, Bryssel,
http://europa.eu.int/comm/translation

Översättning av diverse juridiska dokument (förordningar, direktiv, beslut) från franska/engelska till svenska.

Ecophon (groupe Saint-Gobain),
www.ecophon.fr

Översättning av produktkataloger för aukustiktak från svenska/engelska
till franska.

Francofil (Franska Handelskammaren),
www.francofil.se

Sajt för franskt-svenskt kulturutbyte. Översättning av delar av Francofils innehåll från franska till svenska.

Canon,
www.canon.se

Översättning av pressreleaser från engelska till svenska.

Funplanet,
www.funplanet.com

Spelsajt för tonåringar. Översättning av hela websajten från svenska/engelska till franska inför Funplanets franska lansering.

Graninge,
www.edf.fr

Det franska elbolaget EDF:s svenska dotterbolag. Översättning av diverse tidningsartiklar och en miljöhandbok från svenska till franska.

Restaurang Ellinikon, Grekland
Översättning av meny och vinlista till svenska, franska och engelska.

Eurolawyers,
www.eurolawyers.net

Svensk advokatbyrå med kontor bl.a. i Paris Översättning av diverse juridiska dokument från och till franska och svenska.