Analog Translations grundades 1999 och utför översättningar mellan franska, svenska, engelska och spanska.

Vår erfarenhet sträcker sig till flera områden, bl.a. texter med EU-anknytning, energi, näringsliv, gastronomi, Internet, programvarumanualer, tekniska manualer, kultur, marknadsföring, medicin etc.

Naturligtvis tar vi oss an allmänna texter också, liksom sammanfattningar, dvs att bara översätta "den viktiga texten".

Vi arbetar med översättningsverktyget TRADOS, vilket innebär att våra översättningar håller högklassig kvalitet.

Våra översättare och samarbetspartners har alla lång utbildning och bred erfarenhet inom översättningsbranschen, några av oss har även en bakgrund som språklärare och tolk.

Vår målsättning är att leverera en text som inte ser översatt ut, utan förmedlar ert budskap med alla de språkliga och kulturella nyanser som är specifika för målspråket.